Her er en jokeJoke nr. 5

Hvordan får man en bratschist til at spille pianissimo tremolando?
Skriv "solo".

Få en ny joke...